15+1

Quinze van ser les persones d’origen andalús que, el 1977, reunides en un bar del barri de Pubilla Cases de l’Hospitalet i recordant amb nostàlgia les seves processons, sortiren al carrer amb un Sant Josep a sobre d’una taula per expressar la seva fe, sentint com els veïns i les veïnes els acompanyaven amb devoció. Iniciaren així l’única processó laica d’Espanya, denominada 15 + 1, els quinze del començament i el següent que s’incorpori, el poble, en si.

Amb aquesta mostra podem veure el contrast entre uns símbols externs molt marcats i el sentiment de qui mira, ad-mira, contempla, demana, lloa i canta, és a dir, de l’èsser humà i la seva necessitat, la de demanar, sí, però també la de beneir i la d’agrair, sentint-se arrelat en unes tradicions que ja no importa d’on venen, només que son les seves i que ha aconseguit trasplantar al lloc que habita, el seu propi cor.

Quince fueron las personas de origen andaluz que, en 1977, reunidas en un bar del barrio de Pubilla Casas de l’Hospitalet y recordando con nostalgia sus procesiones, salieron a la calle con un San José encima de una mesa para expresar su fe, sintiendo como los vecinos y las vecinas les acompañaban con devoción. Iniciaron así la única procesión laica de España, denominada 15 + 1, los quince que la iniciaron y el siguiente que se incorpore, el pueblo, en sí.

Con esta muestra podemos ver el contraste entre unos símbolos externos muy marcados y el sentimiento del que mira, ad-mira, contempla, pide, alaba y canta, es decir, del ser humano y su necesidad, la de pedir, sí, pero también la de bendecir y la de agradecer, sintiéndose arraigado en unas tradiciones que ya no importa de dónde vienen, sólo que son las suyas y que las ha conseguido trasplantar al lugar en el que habita, su propio corazón.